Misija

Dobrovoljna i neprofitna profesionalna organizacija koja promoviše razvoj i unapređenje upravljanja projektima u Bosni i Hercegovini.

Vizija

  • Pokretač promjena i najvažniji faktor u razvoju kvaliteta rada na projektima i produktivnosti upravljanja projektima
  • Organizator relevantnih događaja (konferencija, seminara) i poveznica relevantnih sudionika u upravljanju projektima
  • Partner u promociji i zastupanju interesa profesije, znanja i vještina upravljanja projektima

Ciljevi

  • Briga o profesiji u upravljanju projektima;
  • Doprinos kvaliteti i opsegu profesije projektnog menadžmenta;
  • Podstrek odgovarajuće globalne aplikacije za upravljanje projektima u korist šire javnosti;
  • Pružanje prepoznatljivih foruma za slobodnu razmjenu ideja, najboljih praksi, aplikacija i rješenja za pitanja upravljanja projektima između svojih članova i drugih strana zainteresiranih i uključenih u upravljanje projektima;
  • Prepoznavanje i promovisanje osnova upravljanja projektima i poboljšavanje znanje o uspješnom upravljanju projektima;