Trenutno nema aktivnih grupa za učenje. Ukoliko se spremate za polaganje ispita, pozovite i druge kolege, pokazalo se da smo mnogo efikasniji. 

Prijava

Ako želite da se prijavite u neku od naših grupa za učenje, javite se na email info@pmi.ba