Događaji

Ovo je arhiva događaja organizovanih samostalo ili u saradnji sa našim partnerima, uz prateću dokumentaciju i rasporavu koja je slijedila.


IxDA BiH: World Interaction Design Day #2 Sarajevo


14. January 2021.


Testni dogadjaj 2


28. January 2020.


Testni dogadjaj 1


28. January 2020.