Želite li se certikovati?

Sticanjem PMI profesionalnih certifikata obezbjeđujete svjetski poznato i priznato priznanje koje Vam omogućava da radite u bilo kojoj industriji, bilo gdje na svijetu. Bazirano na rigoroznim standardima, unapređenjima i iskustvima projektne zajednice, da bi ispunilo očekivanja preduzeća svih veličina i industrija.

Bilo da ste student, ili menadžer sa iskustvom, u bilo kojoj industriji, PMI ima certifikate za Vas.

Izaberite najbolji certifikat za Vas

Zavisno od Vaših znanja i potreba, PMI vrši certifikaciju iz raznih oblasti. Certifikati nisu međusobno zavisini

PMP®

Project Management Professional (PMP)® najpopularni i najtraženiji PMI certifikat. Nosiocu, PMP certifikat potvrđuje liderske sposobnosti i vrhunske vještine, kao i performanse u najizazovnijim situacijama. Certifikat je idealan za profesionalce sa tri ili više godina iskustva.

Progledaj na pmi.org

PgMP®

Program Management Professional (PgMP)® prezentuje napredno iskustvo i vještine program menadžera. PgMP certifikat dokazuje sposobnost vođenja većeg broja povezanih projekata, resursa na tim projektima kako bi se ostvarili strateški ciljevi kompanije (Organizacije). 

Progledaj na pmi.org

PfMP®

Portfolio Management Professional (PfMP)® je namjenjen portfolio menadžerima sa naprednim iskustvom i vještinama. Nosiocu, PfMP certifikat dokazuje sposobnost u koordinaciji i upravljanju jednog ili više portfolia ili programa, radi ostvarenja ciljeva kompanije (organizacije). Certifikovani PfPM je odgovoran za izvršenje portfolio menadžment procesa, komunikaciju tokom portfolio progresa, i za koordinaciju aktivnosti unutar svog djelokruga.

Progledaj na pmi.org

PMI-PBA®

Profesional in Business Analysis (PMI-PBA)® je namjenjen projektnim menadžerima sa naprednim iskustvom u poslovnim analizama. Ističe Vaše sposobnosti da radite sa učesnicima projekta u definisanju njihovih poslovnih zahtjeva, oblikovanju projektnih izlaza, kao i uspješno kreiranje poslovnih rezultata.

Progledaj na pmi.org

CAPM®

Certified Associate in Project Management (CAPM)®  je početni nivo certifikacije za učesnike na projektu. Ovaj certifikat je namenjen početnicima ili onima koji imaju osnovno znanje o projektima.

Progledaj na pmi.org

PMI-RMP®

Risk Management Professional (PMI-RMP)® je rešenje za trend porasta kompeksnosti i raznovrsnosti u procesu upravljanja projektima. PMI-RMP certifikat podržava ekspertnu ulogu u upravljanju rizicima na projektima te prepoznaje jedinstvenu stručnost i kompetentost u proceni i identifikaciji rizika na projektu, u procesu ublažavanja negativnih okolnosti i korišćenju benefita od pozitivnih prilika. Nosilac PMI-RMP certifikata posjeduje vještine koje primjenjuje u svim aspektima upravljanja projektima.

Progledaj na pmi.org

PMI-ACP®

Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® je namenjen profesionalcima koji koriste agilne pristupe na projektima. Nosiocu, PMI-ACP certifikat potvrđuje poznavanje agilnih principa, praktičnog rada, alata i tehnika koji se koriste prilikom primjene agilnih metodologija. Za proces certifikacije i za polaganje ispita se mogu prijaviti pojedinci koji imaju iskustvo u radu sa agilnim projektnim timovima. Certifikat povezuje agilne pristupe kao što su SCRUM, XP, LEAN i Kanban.

Progledaj na pmi.org

PMI-SP®

Scheduling Professional (PMI-SP)® pruža podršku sve zahtevnijem i komleksnijem okruženju upravljanja projektima. PMI-SP certifikat podržava ekspertnu ulogu u upravljanju rasporedom na projektu. PMI-SP certifikat prepoznaje jedinstvenu stručnost i kompetentost u razvoju i vođenju rasporeda na projektu. Nosilac PMI-SP sertifikata poseduje suštinsko znanje koje primjenjuje u svim aspektima upravljanja projektima.

Progledaj na pmi.org