Printaj ovu stranu

PMI-RMP®

PMI Certifikat - Risk Management Professional (PMI-RMP)® je rešenje za trend porasta kompeksnosti i raznovrsnosti u procesu upravljanja projektima. PMI-RMP certifikat podržava ekspertnu ulogu u upravljanju rizicima na projektima te prepoznaje jedinstvenu stručnost i kompetentost u proceni i identifikaciji rizika na projektu, u procesu ublažavanja negativnih okolnosti i korišćenju benefita od pozitivnih prilika. Nosilac PMI-RMP certifikata posjeduje vještine koje primjenjuje u svim aspektima upravljanja projektima.

Sticanje i održavanja PMI-RMP certifikata

  • Ispit se sastoji od 170 pitanja i dozvoljeno je vrijeme od 3,5 sati

  • Da bi PMI-RMP certifikat ostao validan, sastavni dio obaveznog kontinuiranog programa certifikacije, potrebno je prikupljanje 30 PDU bodova u oblasti upravljanja rizicima u okviru trogodišnjeg ciklusa

Potrebni uslovi:

  • Završena srednja škola

  • 4500 sati rada na upravljanju rizicima na projekatima

  • 40 sata formalne obuke za upravljanje rizicima na projektima

ili

  • Završen fakultet (min. 4 godine)

  • 3000 sati rada na upravljanju rizicima na projekatima

  • 30 sati formalne obuke za upravljanje rizicima na projektima

Cijena ispita

  • Za članove $520

  • Ostali $670

PMI-RMP®

pogledano 2903 puta Ažurirano: Nedjelja, 13 Septembar 2015 19:37